CÁC GÓI CƯỚC

Đăng ký gói cước của dịch vụ Cổng thông tin Onnews để được cập nhật tin tức hình ảnh, video.. đa dạng, hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực vắn hóa, Thể thao, Kinh tế, Chính trị, Công nghệ, Tiêu dùng....

TT Tên Gói Cú Pháp Đăng Ký Cú Pháp Hủy Đầu Số Giá Cước  
1 Tổng Hợp DK ON1 Huy on1 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
2 Tin Nhanh DK HOT Huy hot 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
3 Công Nghệ DK CN Huy cn 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
4 Văn Hóa DK VH Huy vh 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
5 Du Lịch DK DL Huy dl 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
6 Tư vấn Tiêu dùng DK TD Huy td 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
7 Kinh Tế DK KT Huy kt 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
8 Bất Động Sản DK BDS Huy bds 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
9 Tư vấn Bóng đá DK TVBD Huy tvbd 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
10 Camera Giao Thông DK GT Huy gt 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
11 Hài Thể Thao DK HTT Huy htt 9569 3000đ/ngày Đăng Ký
12 Clip Tennis DK CT Huy ct 9569 3000đ/ngày Đăng Ký